Wednesday, 6 July 2016

SALZBURG '15W końcu dodałam post ze zdjęciami z Salzburga z tamtego roku. Miałam je dodać wcześniej, ale nie byłam z nich za bardzo zadowolona. Ale po pewnym czasie muszę stwierdzić, że nie są aż takie złe jak myślałam na początku. Po przyjeździe do Polski z Austrii rok temu nie wiedziałam jak je mam przerobić, nie miałam żadnego pomysłu. W końcu dodaje je takie, jak przerobiłam na samym początku. 

W tym roku też byłam w Austrii, ale tym razem na trochę dłużej, bo prawie 2 tygodnie. Zwiedziłam wiele nowych miejsc, ale też byłam w tych samych, co w tamtym roku - Salzburg, Kleinarl i Bischofshofen. 
Tym razem podobało mi się w Austrii o wiele bardziej niż w 2015. A dlaczego? Bo mogłam sama porozmawiać po niemiecku i byłam zdana praktycznie na siebie. Była obok mnie zawsze ciocia, ale ona nie zna niemieckiego. Ja też nie znam całego, ale dogadać się mogę. To chyba wszystko na dzisiaj. Reszta zdjęć na pewno w tym roku. ;) Postaram się dodać je w miarę szybko. 

Miłego dnia!
_________________________


Finally I added post with photos from Salzburg from last year. I wated to add them earlier, but I wasn't pleased by them. But after some time I have to say that they're not that bad as I though at the beginning. After arrival to Poland from Austria year ago I didn't know how I should edit them, I hadn't any good idea. Finally I add them how I edited them at the beginning. 

This year I was in Austria again, but this time a bit longer because for almost 2 weeks. I toured some new places, but I was at the same places too - Salzburg, Kleinarl and Bischifshofen. This time Austria seemed to me much more interesting than in 2015. Why? Because I could speak German without my cousin (he speaks always in last year when we wanted to buy sth or in any different situations) and I was left to one's own divices. My aunt was always next to me but she don't speak German. I don't know the whole German but I can communicate with others. I think that's all for today. The rest of my photos this years ;) I'll try to add them as soon as possible. 

Have a nice day! 

K.